Ogólnopolski Konkurs fotograficzny „MALOWNICZE ZAKĄTKI PRZYRODY POLSKIEJ” - ROZTRZYGNIĘTY
Opublikowano: 05.09.2019Inicjatywa Przedszkola Miejskiego NR 13 w Olsztynie -  Ogólnopolski Konkurs fotograficzny „MALOWNICZE ZAKĄTKI PRZYRODY POLSKIEJ” - ROZTRZYGNIĘTY

Komisja konkursowa zakończyła prace 25.06.2019 r. Laureaci poznani, nagrody czekają.   Bardzo cenna i ciekawa inicjatywa zachęcająca dzieci od najmłodszych lat do obserwacji otaczającej nas przyrody i utrwalanie jej piękna na fotografiach. Ich ogromną wrażliwość mogliśmy zaobserwować na wykonanych zdjęciach. I nie o artyzm tu chodzi, którego na przesłanych pracach również nie brakuje, ale o zainteresowanie dziecka otaczającym go światem. Zainteresowanie, które jak wskazuje doświadczenie, czego młody człowiek nauczy się w wieku przedszkolnym będzie kontynuować w kolejnych latach swojego życia. Tu, nie koniecznie zawodowego fotografika, ale człowieka ponad przeciętnie wrażliwego na piękno przyrody. Niemniej cenne od tego wszystkiego również jest to, że w dzisiejszych czasach tak różnorodnych technicznych źródeł informacji, najważniejszy jednak pozostaje bezpośredni kontakt z naturą w terenie. Kontakt nie tylko w postaci gry komputerowej czy filmu, ale bardzo cenny dla zdrowia ruch na świeżym powietrzu. Uczestnicy konkursu, aby wykonać ujęcie zdjęciowe musieli nie tylko zainteresować się otaczającą przyrodą, ale również poznać ją i dotrzeć do niej. Poznając ją i jej piękno na pewno zostaną tymi, którzy w przyszłości nie tylko będą rozumieli, ale i będą ambasadorami idei konieczność jej ochrony.  Serdeczne gratulacje pomysłu i wytrwałości w jego kontynuowaniu.
Zainteresowanie pięknem otaczającej przyrody w Przedszkolu Miejskim NR 13 w Olsztynie to nie tylko ten Konkurs, ale wiele innych inicjatyw zainteresowania dzieci otaczającą przyrodą, włącznie z utworzeniem KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY.

Tadeusz Pampuch - V-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w OlsztynieSeminarium naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
Opublikowano: 25.06.2019

06.06.2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Olsztyn.


Wśród zaproszonych gości, obecni byli m.in.: Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, pełnomocnik wojewody warmińsko – mazurskiego Jarosław Babalski, przedstawiciel marszałka woj. warmińsko – mazurskiego Jolanta Piotrowska, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Włodzimierz Serwiński oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem srebrnych odznak Polskiego Towarzystwa Leśnego dla zasłużonych członków.  Paweł Artych, Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie odczytał adres od Janusza Dawidziuka, Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. Następnie zaprezentowano referaty okolicznościowe. Temat „Drzewa i las w dawnych Prusach w aspekcie kulturowym i gospodarczym” przedstawił dr Cezary Tryk. „Duchowość, a przyroda. Jak odzyskać zachwyt nad pięknem świata” omówił rektor seminarium ks. kanonik dr Hubert Tryk. Na zakończenie  prof. UWM dr hab. Jakub Borkowski poruszył najistotniejsze aspekty związane z tematem „Ochrona przyrody w środowisku Leśnym”.
Po prelekcjach przyszła pora na wspólne sadzenie drzew w ramach uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Posadzono 5 lip, które pochodziły z nasion poświęconych przez papieża Franciszka podczas ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników do Watykanu.
Zanim przystąpiono do sadzenia, Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński  oraz  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski podpisali certyfikat zawierający informację odnośnie pochodzenia posadzonych drzew.Sprawozdanie z uroczystego otwarcia ścieżki historycznej „Uroczysko Kieraj”.
Opublikowano: 25.06.2019

W dniu 07 czerwca 2019 roku miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki historycznej „Uroczysko Kieraj” w Nadleśnictwie Jagiełek.


W dniu 07 czerwca 2019 roku miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki historycznej „Uroczysko Kieraj” w Nadleśnictwie Jagiełek. W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP Jerzy Gosiewski,  Dyrektor RDLP w Olsztynie Pan Mariusz Orzechowski,  Starosta olsztyński Pan Andrzej Abako, Wójt gminy Stawiguda Pan Michał Kontraktowicz, Przewodniczący Oddziału Regionalnego PTL w Olsztynie Pan Paweł Artych, Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Pan Krzysztof Kierski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie Pani Krystyna Porębska, Pan Robert Klawikowski ze Stowarzyszenia Majdy-Kręsk, nadleśniczowie oraz młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie.
Po odsłonięciu kamienia pamiątkowego zaproszeni goście wraz z młodzieżą wzięli udział w przejażdżce  rowerami po nowo otwartej ścieżce. Na zakończenie przygotowany został piknik edukacyjny, na którym nie zabrakło wystawy, zabaw oraz pogadanek związanych z naszą tradycją, kulturą oraz historią.Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie.
Opublikowano: 25.06.2019

W dniu 1 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie.


Szkoła Podstawowa nr 15 od wielu lat współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie oraz olsztyńskim Oddziałem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Przy okazji uroczystości, którą swoją obecnością uświetnili min. Posłowie na Sejm: Pani Iwona Arent oraz Pan Paweł Papke, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, z inicjatywy Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Oddziale BULiGL w Olsztynie została posadzona pamiątkowa lipa. Posadzenie lipy, której nadano imię „Niepodległość” wpisuje się w inicjatywę Polskiego Towarzystwa Leśnego upamiętnienia tym sposobem jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości uczestniczył także Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie Pan Paweł Artych.
Przewodniczący Koła PTL przy BULiGL w Olsztynie, Dyrektor Oddziału Włodzimierz Serwiński wyraża podziękowanie za umożliwienie realizacji tej pięknej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego Pani Barbarze Bogacz – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie oraz nadleśnictwom: Nadleśnictwu Olsztynek – za lipę wyhodowaną na szkółce tegoż Nadleśnictwa z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka w 2017 roku i Nadleśnictwu Olsztyn, za wielkie wsparcie logistyczne przy organizacji tego przedsięwzięcia.Seminarium nt. „Brzoza jako gatunek pielęgnacyjny i główny w drzewostanach”.
Opublikowano: 25.06.2019

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego zorganizował w dniu 26 kwietnia seminarium nt. „Brzoza jako gatunek pielęgnacyjny i główny w drzewostanach”.


             Część referatowa odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa Bartoszyce. Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTL p. Paweł Artych, on też wygłosił słowo wstępne charakteryzujące zakres tematyczny seminarium. p. Zygmunt Zbigniew Pampuch – nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce w swoim referacie scharakteryzował brzozę w kontekście jej wielorakich walorów ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki.  
        Z referatem prezentującym literaturę przedmiotu i poglądy naukowe na temat brzozy wystąpił p. Tadeusz Pampuch – emerytowany naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Olsztynie, natomiast rolę brzozy w planowaniu urządzeniowym przedstawił p. Włodzimierz Serwiński – dyrektor Olsztyńskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu. Część referatową zakończyło wystąpienie p. Marzeny Sikorskiej z Wydziału Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na temat udziału i roli brzozy w ekosystemach  leśnych w ramach olsztyńskiej RDLP.
            Część terenowa odbyła się na terenie Leśnictwa Sokołów, gdzie już na konkretnych przykładach kontynuowano dyskusję. W seminarium uczestniczyli członkowie PTL i pozostałe osoby zainteresowani tą tematyką, reprezentujące większość nadleśnictw RDLP w Olsztynie.