Wyjątkowe lipy w Klebarku Wielkim
Opublikowano: 28.10.2020

20 października przy kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim odbyło się uroczyste sadzenie lip, zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Olsztyn.


20 października przy kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim odbyło się uroczyste sadzenie lip, zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Olsztyn.
Wśród zaproszonych gości, obecni byli m.in.: Wikariusz sądowy Archidiecezji Warmińskiej, prof. UWM ks. kan. dr hab. Lucjan Świto, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” w Olsztynie ks. kan. dr Hubert Tryk, Wicerektor ks. dr Wojciech Kotowicz, Wiceekonom Archidiecezji Warmińskiej ks. mgr lic. Mariusz Rybicki,  Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Wojciech Matuszak oraz przedstawiciele kół PTL Oddziału w Olsztynie.

Spotkanie otworzył Paweł Artych, Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie.
Po krótkiej modlitwie posadzono 5 lip. Sadzonki zostały wyhodowane z nasion pobłogosławionych przez Ojca Świętego Franciszka podczas pielgrzymki olsztyńskich leśników do Watykanu w grudniu 2017 r.
Leśnicy przekazali parafii certyfikat zawierający informacje potwierdzające pochodzenie posadzonych drzewek, podpisany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adama Roczniaka. 

Następnie proboszcz parafii ks. Wojsław Czupryński przybliżył historię kościoła w Klebarku Wielkim. Uczestnicy mieli okazję również zwiedzić dom formacyjny dla  kleryków, który powstał w pobliżu kościoła. 
Wspólne sadzenie lip zainaugurowało nowy rok formacyjny Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” w Olsztynie.

Daria Stojaniuk
Nadleśnictwo Olsztyn


Fot. Krzysztof Kamiński Nadleśnictwo OlsztynDzień Przyrody w Olsztynie
Opublikowano: 03.04.2020

W piątek 10 stycznia  bieżącego roku z Okazji Dnia Ligi Ochrony Przyrody w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie miała miejsce podniosła uroczystość oraz spotkanie, którego głównym punktem było wręczenie sześciorgu pedagogom naszego województwa za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania „Medali Komisji Edukacji Narodowej”.


Z udziałem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego w piątek 10 stycznia  bieżącego roku z Okazji Dnia Ligi Ochrony Przyrody w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie miała miejsce podniosła uroczystość oraz spotkanie, którego głównym punktem było wręczenie sześciorgu pedagogom naszego województwa za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania „Medali Komisji Edukacji Narodowej”. Pedagogom, którzy zostali wskazani do tych odznaczeń przez Zarządy Oddziałów Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Warmińsko-Mazurskiego z udziałem Kół Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Olsztynie tj. Bartoszyc, Kudyp, Górowa Iławeckiego i Olsztyna.
W słowie wstępnym Prezes Zarządu Okręgu W – M Ligi Ochrony Przyrody w Olsztynie Tadeusz Pampuch podkreślił wagę spotkania zarówno ze względu na osobistą obecność na nim Kuratora Oświaty, jak też i najmłodszych uczestników – dzieci z olsztyńskich przedszkoli, zadeklarowanych wraz ze swoimi wychowawczyniami miłośników przyrody. Wyraził także szczególne zadowolenie z faktu coraz szerszego zainteresowania szkół oświatą proekologiczną, wyrazem czego były wręczane medale i nagrody. Wręczając medale nauczycielom, którzy w swojej pracy z dziećmi szczególny akcent położyli na poznawanie oraz dbałość o otaczają nas przyrodę a lasów w szczególności,  p. Kurator Krzysztof Marek Nowacki przypomniał, między innymi, jak powiedział zawsze aktualną łacińską maksymę „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, którą właśnie powinniśmy kierować się w odniesieniu do środowiska. Wręczającemu Medale Panu Kuratorowi asystował Prezes oraz Sekretarka ZO Warmińsko-Mazurskiego LOP  Pani Anna Kłosowska, z-cy dyrektora RDLP w Olsztynie Panowie Sebastian Smoluk i Zbigniew Karaś.
Jedną z wyróżnionych „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” była leśniczka Koleżanka Anna Bartoszewicz – odznaczona wcześniej Honorowymi Odznakami Srebrną i Złotą Polskiego Towarzystwa Leśnego. Od prawie czterech dekad leśny edukator z ukończonym Studium Nauczycielskim, organizator leśnej edukacji na poziomie Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie jako Spec. Ds. Ochrony Przyrody i Edukacji. Z rejonu działania Nadleśnictw: Górowo Iławeckie medale MEN otrzymali nauczyciele: p. Witold Kozubel (ZSzUJN) oraz p. Bohdan Tchórz (SP), Bartoszyc - Pani Elżbieta Kubiszewska (SP w Żydowie), Kudyp – Pani Jadwiga Stasiewicz Kuhn (SP w Wilczkowie). Wśród wyróżnionych Honorowymi Złotymi Odznakami LOP, było między innymi dwóch Kolegów leśników, funkcyjnych członków Kół Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Bartoszyce - Karol Daliga i Maskulińskie - Rafał Sienkiewicz. Najmłodsi przyrodnicy w liczbie 74 osób  z Przedszkoli Miejskich Olsztyna Nr 39 i 13 otrzymali swoje pierwsze legitymacje LOP.
W programie spotkania było jeszcze wręczenie przez członków Zarządu LOP wyróżnień zaangażowanym członkom LOP, placówkom oświatowym oraz sympatykom dyplomów i upominków.
Zostały także przedstawione przy pomocy multimediów wybrane działania merytoryczne Zarządu Okręgu Warmińsko – Mazurskiego LOP w Olsztynie w latach 2013 – 2019.
 
Opracował: Krzysztof Ferdycz – Opiekun Koła LOP przy nadleśnictwie Górowo Iławeckie,Tadeusz Pampuch – V-ce Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie
Zdjęcia: Bohdan Tchórz, Łukasz Paprocki

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                    Olsztyn,2020.01.11Konferencja fitopatologiczna w Nadleśnictwie Wichrowo
Opublikowano: 07.02.2020

Sprawozdanie z konferencji fitopatologicznej, która odbyła się w Wichrowie 22.10. 2019 r.


Las obciążony fitopatologicznie

Las jest dla leśników największym dobrem, a przekazanie go kolejnym pokoleniom w jak najlepszej kondycji jest dla nas sprawą priorytetową. Dlatego też jego stan zdrowotny jest przedmiotem szczególnej troski oraz uwagi wszystkich leśników. Jest to szczególnie istotne w dobie coraz bardziej dynamicznych zmian klimatycznych.
Związku z tym, w piękny jesienny dzień, 22 października 2019 roku, na terenie nadleśnictwa Wichrowo odbyła się Konferencja pod tytułem - „Uwarunkowania chorób drzew leśnych i gospodarowanie w drzewostanach obciążonych fitopatologicznie”. 
Zorganizowana została przez Oddział  Polskiego Towarzystwa Leśnego w Olsztynie - Koło przy Nadleśnictwie Wichrowo. Niewątpliwie, zarówno ważki temat jak i zaproszony  Ekspert  - Prof. dr hab. Zbigniew Sierota z Instytutu Badawczego Leśnictwa, jako główny prelegent konferencji, spowodowali, że bardzo liczne wzięli w niej udział Członkowie PTL naszego Oddziału.
W części kameralnej, po powitaniu zebranych przez gospodarza Pana mgr inż. Aleksandra Sawczuka Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo, wystąpił Przewodniczący Oddziału Pan mgr inż. Paweł Artych. Omówił cele i zadania konferencji oraz wręczył Kolegom Odznaki Honorowe naszego towarzystwa. Następnie przedstawiając cele i zadania konferencji, podkreślił, jak ważnym zagadnieniem jest na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie właściwe monitorowanie i ograniczanie  szkodliwego oddziaływania na drzewostany założone na gruntach porolnych szkodliwych grzybów korzeniowych. Szczególnie, w sytuacji kiedy są nadleśnictwa, gdzie 50 i więcej procent lasów założono w pierwszym pokoleniu, na gruntach porolnych. Z czego znaczące powierzchnie również po 1989 roku, gdzie pod względem rozmiaru zalesień gruntów porolnych, RDLP w Olsztynie, była w czołówce naszego kraju.
Struktura fizyczna gleb na gruntach porolnych, czasem przez wieki, była silnie zaburzana. Również ekosystemy glebowe na terenach rolniczych uległy znacznej degradacji. Wiele gatunków organizmów przestało tam występować, zwłaszcza dotyczyło to grzybów mikoryzowych, niezwykle istotnych dla lasów. Przez co drzewa posadzone na tych obszarach miały i wciąż posiadają zauważalnie gorsze warunki środowiskowe do prawidłowego i zdrowego wzrostu. Są również znacznie bardziej podatne na oddziaływanie patogenów.
Szczegółowe uwarunkowania chorób korzeni drzew leśnych przedstawił w swoim referacie „Uwarunkowania chorób korzeni drzew leśnych” prof. dr hab. Zbigniew Sierota. Podczas ciekawej prezentacji dostaliśmy bardzo szczegółowo poinformowani o przyczynach i skutkach szkodliwej działalności huby korzeniowej i opieńki miodowej.
W części terenowej organizatorzy zaprezentowali powierzchnię drągowiny sosnowej silnie opanowanej przez hubę korzeniową z typowymi objawami tej choroby w postaci gniazd z zamierającymi drzewami. Według informacji gospodarzy na powierzchniach tych nie stosowano biologicznych preparatów, tj. grzybów antagonistycznych w stosunku do huby korzeniowej w zasiedlaniu i rozkładaniu pniaków po wyciętych chorych drzewach.
Na kolejnej powierzchni zobaczyliśmy skutki udanej przebudowy drzewostanów w postaci odnowień wypadłych gniazd z wcześniej dominującą sosną 55 lat, w bardzo silny sposób opanowanych przez hubę korzeniową.  Uwzględniając wszelkie uwarunkowania, w tym te klimatyczne, wydaje się za celowe dążenie do ograniczenia rozmnoży huby korzeniowej i opieńki miodowej w drzewostanach pierwszego i drugiego pokolenia na gruntach porolnych poprzez stosowanie zabiegów ograniczania nasilenia występowania w/w patogenów grzybowych takich jak:
  1. Stosowanie antagonistycznych grzybów w stosunku do huby korzeniowej w opanowywaniu
    i rozkładaniu pniaków i tym samym ograniczając miejsca rozwoju w/w pasożytniczego grzyba.
  2. Stosowanie zabiegów ograniczania rozprzestrzeniania się opieńki miodowej. Odnawianie powierzchni silnie opanowanych przez opieńkę miodową w stopniu ocenianym jako przepadła uprawa, powinno być wykonywane gatunkami liściastymi lub pozostawiane do sukcesji naturalnej.
Jednym z najlepszych i najefektywniejszych rozwiązań jest przebudowa drzewostanów obciążonych fitopatologicznie. Z powodzeniem stosuje się przebudowę w Nadleśnictwie Wichrowo w drzewostanach porażonych przez hubę korzeniową na gruntach porolnych.  Przebudowa ma na celu stopniowe usuwanie porażonych drzew i drzewostanów oraz sukcesywne odnawianie powierzchni gatunkami bardziej odpornymi na działania grzybów patogenicznych, jak również bardziej odpowiednich z uwagi na uwarunkowania siedliskowe.
Wielkoobszarowe choroby grzybowe drzewostanów będą stale stawiały przed leśnikami wiele wyzwań.
                                              
                                                                                                                       Aleksander Sawczuk
Dzień Przedszkolaka w Lesie Miejskim Olsztyna - Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”
Opublikowano: 29.10.2019

Bardzo poważne święto, bo co może być piękniejszego w ostatnie dni lata już z barwami pięknej leśnej jesieni jak święto naszych najmłodszych Przyjaciół Lasu z przedszkoli Miejskich Olsztyna NR 1, 13, 19, 24, 36, 39 oraz Publicznych Olsztyna NR 16 i „Promyczek”.


Dzień Przedszkolaka w Lesie Miejskim Olsztyna - Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”

Bardzo poważne święto, bo co może być piękniejszego w ostatnie dni lata już z barwami pięknej leśnej jesieni jak święto naszych najmłodszych Przyjaciół Lasu z przedszkoli Miejskich Olsztyna NR 1, 13, 19, 24, 36, 39 oraz Publicznych Olsztyna NR 16 i „Promyczek”.
Początek jak zawsze w siedzibie Lasu Miejskiego Olsztyna z podziękowaniami dzieciom za zebrane żołędzie i przekazane leśnikom na dokarmianie leśnych zwierząt. Aby było jasne, żołędzie zebrano z dębów rosnących poza lasami, bo w lesie to wiadomo, każdy lubiący je, sam znajdzie. Poza słowami podziękowań od leśników nie zabrakło informacji, że żołędzie to nie tylko pokarm dla zwierząt, ale i nowy dębowy las. Po prostu w naszych lasach żyje piękny ptak sójka, która wybiera się za morze i wybrać się nie może. To ona przylatuje do miejsc dokarmiania żołędziami i je również zjada. Jednak nie tylko, bo część chowa w ściole leśnej, jako jej zapasy i potem nie o wszystkich pamięta gdzie je schowała. Wyliczono, że to może być nawet 4600 żołędzi, czyli bardzo dużo. I właśnie z tych, które ona nie znajdzie i nie zje, wiosną wyrosną piękne dęby. Z siedziby biura Lasu Miejskiego przemieściliśmy się w głąb Lasu Miejskiego do  „Parku Linowego”, gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach tematycznych:
 
 - Policja, – co robi i sytuacje, w których powinno się zwrócić o pomoc do policjanta, no i oczywiście sprzęt policyjny z przymiarką do samochodu policyjnego włącznie.
 
- Ochrona Leśnej Przyrody – dzieci tak jak przystało na „Przyjaciół Lasu” - bardzo dużo wiedziały o lesie. Co przejawiało się w zadawanych pytaniach o lesie prowadzącemu warsztaty. Oczywiście nie zabrakło pytań a ile lat mają te drzewa a ile Pan. Bardzo ciekawe były odpowiedzi dzieci na pytanie o leśne smakołyki, nie pominięto tu żadnego z nich. Nie zapomniano o czynnym wsparciu Światowych Dni Sprzątania Świata pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”, a w naszym kraju w bieżącym roku z inicjatywy i z udziałem Prezydenta RP „Sprzątamy w Lasach, wspólnie z Członkami Ligi Ochrony Przyrody”.
 
- Olsztyńska Szkoła Wyższa – bardzo ciekawe gry i zabawy sprawnościowe. Każde dziecko mogło wykazać się swoją zręcznością w pokonywaniu przeszkód, co było bardzo ważne w tym dość chłodnym jeszcze letnim dniu.
 
- Rebel Centrum Szkolenia KRAV-MAGA w Olsztynie – instruktor, oryginalnej izraelskiej samoobrony KRAV MAGA CLASSIC swoimi poleceniami ruchu jak szybko i skutecznie nauczyć się bronić, nie tylko skutecznie przekonywał, że twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie, ale mocno rozruszał fizycznie nasze przedszkolaki. Co przy panującej w tym dniu temperaturze, bardzo się przydało.
 
Do zobaczenia za rok z okazji takiej Uroczystości i w tak bardzo ważnej zdrowotnie i pięknej scenerii leśnej przyrody i w zdrowym leśnym powietrzu. No i następnej porcji świeżego leśnego powietrza i wiedzy o lesie.

                                                                                                                                              Las Miejski Olsztyna – 20.09.2019 r.
Do zobaczenia za Rok!

Tadeusz Pampuch – V-ce Przewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Olsztynie.


Ogólnopolski Konkurs fotograficzny „MALOWNICZE ZAKĄTKI PRZYRODY POLSKIEJ” - ROZTRZYGNIĘTY
Opublikowano: 05.09.2019Inicjatywa Przedszkola Miejskiego NR 13 w Olsztynie -  Ogólnopolski Konkurs fotograficzny „MALOWNICZE ZAKĄTKI PRZYRODY POLSKIEJ” - ROZTRZYGNIĘTY

Komisja konkursowa zakończyła prace 25.06.2019 r. Laureaci poznani, nagrody czekają.   Bardzo cenna i ciekawa inicjatywa zachęcająca dzieci od najmłodszych lat do obserwacji otaczającej nas przyrody i utrwalanie jej piękna na fotografiach. Ich ogromną wrażliwość mogliśmy zaobserwować na wykonanych zdjęciach. I nie o artyzm tu chodzi, którego na przesłanych pracach również nie brakuje, ale o zainteresowanie dziecka otaczającym go światem. Zainteresowanie, które jak wskazuje doświadczenie, czego młody człowiek nauczy się w wieku przedszkolnym będzie kontynuować w kolejnych latach swojego życia. Tu, nie koniecznie zawodowego fotografika, ale człowieka ponad przeciętnie wrażliwego na piękno przyrody. Niemniej cenne od tego wszystkiego również jest to, że w dzisiejszych czasach tak różnorodnych technicznych źródeł informacji, najważniejszy jednak pozostaje bezpośredni kontakt z naturą w terenie. Kontakt nie tylko w postaci gry komputerowej czy filmu, ale bardzo cenny dla zdrowia ruch na świeżym powietrzu. Uczestnicy konkursu, aby wykonać ujęcie zdjęciowe musieli nie tylko zainteresować się otaczającą przyrodą, ale również poznać ją i dotrzeć do niej. Poznając ją i jej piękno na pewno zostaną tymi, którzy w przyszłości nie tylko będą rozumieli, ale i będą ambasadorami idei konieczność jej ochrony.  Serdeczne gratulacje pomysłu i wytrwałości w jego kontynuowaniu.
Zainteresowanie pięknem otaczającej przyrody w Przedszkolu Miejskim NR 13 w Olsztynie to nie tylko ten Konkurs, ale wiele innych inicjatyw zainteresowania dzieci otaczającą przyrodą, włącznie z utworzeniem KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY.

Tadeusz Pampuch - V-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Olsztynie