Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL §16)


Członkowie Oddziału w Olsztynie uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 1. Panfil Jan (1964)                                              
 2. Trociński Zygmunt (1972)
 3. Piątkowski Adam (1978)
 4. Wolski Ryszard (1979)
 5. Klarowski Rudolf (1980)
 6. Puchniarski Tadeusz (1981)
 7. Uggla Hjalmar (1981)  
 8. Kranc Izabela (1988)
 9. Fafiński Władysław (1989)
 10. Dębowski Walenty (1995)
 11. Latkowski Eugeniusz (1995)
 12. Śniegowski Tadeusz (1995)
 13. Kranc Leszek (1996)
 14. Salomonowicz Daniel (1996)
 15. Szumarski Witold (1998)
 16. Pampuch Tadeusz (1999)
 17. Zalewski Jerzy (2001)
 18. Czajkowski Feliks (2002)
 19. Matyjaszewski Lucjan (2002)
 20. Szuniewicz Jan (2003)
 21. Szlaski Alfred (2003)
 22. Baniak Kazimierz (2004)
 23. Dziekoński Henryk (2005)
 24. Ramczykowski Marian (2005)
 25. Wąsowicz Erwin (2007)
 26. Wieciński Wojciech (2008)
 27. Ziemblicki Ryszard (2008)
 28. Brzozowski Zygmunt (2009)
 29. Jeznach Janusz (2009)
 30. Pierunek Przemysław (2009)
 31. Skowron Sławomir (2009)
 32. Wiszniewski Zdzisław (2010)
 33. Błyskun Jarosław (2012)
 34. Kołodziejski Ryszard (2012)
 35. Kleszczewski Janusz (2012)
 36. Krzyżanowski Dariusz (2010)
 37. Trędowski Marek (2012)
 38. Ziemblicki  Ryszard (2012)
 39. Przesław Bożena  (2013)
 40. Banacki Jerzy (2014)
 41. Bieniaszewski Tadeusz (2014)
 42. Bartoszewicz Anna (2016)
 43. Sobania Andrzej (2017)
 44. Artych Paweł (2018)
 45. Figielski Dariusz (2019)
 46. Ołtuszewski Robert (2019)

Członkowie Oddziału w Olsztynie uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 1. Panfil Jan (1957)
 2. Klarowski Rudolf (1964)
 3. Marek Seweryn (1964)
 4. Trociński Zygmunt (1964)
 5. Wolski Ryszard (1964)
 6. Stryjecki Teofil (1968)
 7. Szydłowski Józef (1968)
 8. Alkiewicz Lech (1969)
 9. Olszański Józef (1969)
 10. Skupniewicz Tadeusz (1970)
 11. Zawada Edward (1972)
 12. Grabania Aleksander (1974)
 13. Kulakin Olgierd (1974)
 14. Majewski Jan (1974)
 15. Wolska Irena (1975)
 16. Fafiński Władysław (1976)
 17. Gierdyś Mieczysław (1976)
 18. Puchniarski Tadeusz (1976)
 19. Melzacki Kazimierz (1977)
 20. Truszkowski Czesław (1977)
 21. Kapuściak Jan (1978)
 22. Kranc Leszek (1978)
 23. Czekaj Karol (1979)
 24. Kranc Izabela (1979)
 25. Penar Józef (1979)
 26. Kaczor Józef (1980)
 27. Latkowski Eugeniusz (1980)
 28. Czajkowski Feliks (1981)
 29. Śmiechowski Krzysztof (1981)
 30. Nowisz Marcin (1982)
 31. Kostka Leonard (1983)
 32. Madej Stanisław Tadeusz (1983)
 33. Mąkinia Jan (1983)
 34. Przybylski Stanisław (1984)
 35. Sambor Stanisław (1984)
 36. Salomonowicz Daniel (1985)
 37. Dąbrowski Stanisław (1986)
 38. Kołodziejski Ryszard (1986)
 39. Falkin Jerzy (1987)
 40. Matyjaszewski Lucjan (1987)
 41. Wanat Adam (1987)
 42. Chodań Michał (1988)
 43. Śniegowski Tadeusz (1988)
 44. Szuniewicz Jan (1988)
 45. Jezierski Włodzimierz (1989)
 46. Szumarski Witold (1989)
 47. Dębowski Walenty (1990)
 48. Skabara Jan (1990)
 49. Suprynowicz Stanisław (1990)
 50. Warenik Jerzy (1991)
 51. Harbaszewski Zbigniew (1992)
 52. Skowron Sławomir  (1995)
 53. Reguła Leokadia (1996)
 54. Ramczykowski Marian (1996)
 55. Dziekoński Henryk (1997)
 56. Pawelczyk Janusz (1997)
 57. Baniak Kazimierz (1998)
 58. Pierunek Przemysław (1999)
 59. Brzozowski Zygmunt (2000)
 60. Jeznach Janusz (2000)
 61. Szlaski Alfred (2000)
 62. Gałązka Jerzy (2001)
 63. Szczęśniak Krzysztof (2001)
 64. Wieciński Wojciech (2001)
 65. Kleszczewski Janusz  (2002)
 66. Słaboń Stanisław (2002)
 67. Ziemblicki  Ryszard (2002)
 68. Wodziński Władysław (2003)
 69. Sztremar Paweł (2004)
 70. Wanat Grzegorz (2004)
 71. Wożnica Leszek (2004)
 72. Błyskun Jarosław (2005)
 73. Kamiński Florian (2005)
 74. Krzyżanowski Dariusz (2005)
 75. Trędowski Marek (2005)
 76. Wiszniewski Zdzisław (2005)
 77. Serwotka lech (2006)
 78. Chmielewski Jan (2007)
 79. Przesław Bożena (2007)
 80. Bieniaszewski Tadeusz (2009)
 81. Ofierski Radosław (2009)
 82. Sobczyński Albin (2009)
 83. Skutnik Waldemar (2009)
 84. Skowron Sławomir (2009)
 85. Żurkowski Marcin (2009)
 86. Perkowski Zdzisław (2009)
 87. Sobania Andrzej (2009)
 88. Wybranowski Andrzej (2009)
 89. Czerwiński Marcin (2010)
 90. Banacki Jerzy (2011)
 91. Bartoszewicz Anna (2011)
 92. Figielski Dariusz (2011)
 93. Halladin Lubomir (2011)
 94. Kurs Zygmunt (2011)
 95. Miścierewicz Magdalena (2011)
 96. Neugebauer Lilia (2011)
 97. Ogrodowski Grzegorz (2011)
 98. Opas Jarosław (2011)
 99. Sztejna Zdzisław (2011)
 100. Sienkiewicz Maria (2011)
 101. Artych Paweł (2012)
 102. Mełgwa Wiesław (2012)
 103. Mańko Władysław (2012)
 104. Chmielewski Lech (2013)
 105. Ołtuszewski Robert (2013)
 106. Bobek Jan (2014)
 107. Bonacki Jerzy (2014)
 108. Kurowski Tomasz (2014)
 109. Lewandowski Zbigniew (2014)
 110. Opas Jarosław (2014)
 111. Orzechowski Mirosław (2014)
 112. Szraga Janusz (2014)
 113. Albiński Andrzej (2015)
 114. Dańko Ewa (2015)
 115. Dzik Adam (2015)
 116. Neugebauer Piotr (2015)
 117. Pampuch Zygmunt (2015)
 118. Piotrowicz Zenon (2015)
 119. Szraga janusz  (2015)
 120. Voit Jacek (2016)
 121. Czyż Antoni (2017)
 122. Dzik Adam (2017)
 123. Głowacz Jerzy (2017)
 124. Oziewicz Wiesław (2017)
 125. Walos Andrzej (2017)
 126. Warpechowski Stanislaw (2017)