10 października - Światowy Dzień Drzewa
Opublikowano: 24.06.2019

W tym roku Dzień ten z grupą dzieciaków z przedszkoli miejskich nr 24 i 39 w Olsztynie, obchodziliśmy w lesie miejskim Olsztyna na Jakubowie. Lasie, który jest częścią pięknego Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”.


10 października Światowy Dzień Drzewa
W tym roku Dzień ten z grupą dzieciaków z przedszkoli miejskich nr 24 i 39 w Olsztynie, obchodziliśmy w lesie miejskim Olsztyna na Jakubowie. Lasu, który jest częścią pięknego Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”.
Pogoda była świetna, humory dopisywały. No i powitał piękny las w odświętnej jesiennej kolorowej szacie. W tym dniu patrzyliśmy jakoś inaczej na nasze drzewa i rzeczywiście były one inne jak zawsze. Takie uroczyste, jakby czekające na nasze życzenia i w podzięce przekazując nam swoje wszystko to, co każdego dnia nie tylko od święta dają nam i dla całego środowiska, w którym żyjemy.
Dzieci słuchały i mówiły z przekonaniem i wiedzą. Nasze lasy są domem dla ponad 65% dziko żyjących w Polsce gatunków roślin i zwierząt. Drzewa dostarczają tlen, którym oddychamy nie mówiąc o drewnie, z którego zbudowane jest nawet nasze łóżeczko. A leśne powietrze nasycone olejkami eterycznymi dwustoletnich sosen to za darmo lecznicza inhalacja naszego układu oddechowego i nie tylko. O tym wszystkim, o czym mówię, opowiadały nam dorosłym również nasze genialne przedszkolaki, łącznie ze składanymi życzeniami. Odwiedziliśmy nasze dęby posadzone z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę. Posadzonych 21.03. w Międzynarodowym Dniu Lasów.
Przy dębach dowiedzieliśmy się, że sójki są największymi sprzymierzeńcami leśnika w ich sadzeniu. Po prostu, zbierają żołędzie i chowają je w różnych miejscach, jako swoje zapasy do zjedzenia w zimie. Potem o wielu z nich zapominają i w tych miejscach wyrastają z żołędzi dęby. Na potwierdzenie tego, wielu z nas mogło zobaczyć przelatujące obok nas te piękne ptaki. Zresztą, jak wiemy one zawsze pilnują lasu i jak się pokazuje nieznany im „obiekt” donośnym głosem ostrzegają mieszkańców lasu.
Dzieci wytropiły w wielu miejscach obecność dzików po śladach ich bytowania i pozostawionych tropach. Zobaczyły również stosy gałęzi, które zostały specjalnie wyłożone, jako miejsca ukrycia się na okres zimy np. jeża, żabek czy nawet zajączka. Szkoda, że na miejskich trawnikach nie wykłada się na okres zimy takich schronień czy nie pozostawia się, chociaż po kawałeczku nieskoszonego trawnika, jako miejsca azylu dla różnych zwierząt i kwitnących roślin, aby nasionka się rozsiały.
Seminarium cele i zadania banku PKO, było również bardzo ciekawe. Podobnie jak piękna bajka o KOPCIUSZKU.
Oczywiście nie obyło się bez zabawy na „smoczym torze przeszkód”. Tak przyjemna wędrówka po lesie z dziećmi odbyła się dzięki zaangażowaniu w jej organizację Dyrektorów i Nauczycieli miejskich przedszkoli Olsztyna Nr 24 i 39, Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela, Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Warmińsko – Mazurskiego i Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Olsztynie.

 Tadeusz Pampuch V-ce Przewodniczący Oddziału
  Polskiego Towarzystwa Leśnego w Olsztynie
 
                                                               Olsztyn, 10.10.2018 r.
  Pierwszy dzień wiosny - Międzynarodowy Dzień Lasów
Opublikowano: 24.06.2019

Pierwszy dzień wiosny - Międzynarodowy Dzień Lasów. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2012 roku. Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów 2019, towarzyszy hasło:  ”Lasy i Edukacja". To Święto Lasu kolejny już rok obchodzimy, tak jak cały świat.


Pierwszy dzień wiosny - Międzynarodowy Dzień Lasów.

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2012 roku. Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów 2019, towarzyszy hasło:  ”Lasy i Edukacja". To Święto Lasu kolejny już rok obchodzimy, tak jak cały świat. My świętujemy jak zawsze z naszymi najmłodszymi Przyjaciółmi Lasu z przedszkoli i szkół w towarzystwie: Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela, Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Wspólnie z naszymi partnerami Członkami i Sympatykami w tym między innymi ze Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, leśnikami Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie i Lasu Miejskiego w Olsztynie.  Oczywiście, jak każdego roku nie zabrakło pięknych życzeń od Pana Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza, które wręczała nam V-ce Prezydent Pani Ewa Monika Kaliszuk, życzenia otrzymał również Pana Mariusza Orzechowskiego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie.
W  tak uroczystym dniu, za Szczególne Zaangażowanie w Realizacji Zadań Poznawania i Rozumienia Lasów – Decyzją Kapituły nadano Tytuł „PRZYJACIEL LASU” – Przedszkolom Miejskim Olsztyna NR: 1,29,13,19 i 24 oraz „Promyczek”; Szkołom Podstawowym: NR 15 i „Piątka” w Olsztynie oraz w Biesalu i Tereszewie. Tytuł ten otrzymali również: Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie i Olsztyńska Szkoła Wyższa - Centrum Postawy Ciała.
Ważnym punktem spotkania najmłodszych były również warsztaty z wiedzy o lesie, w myśl zasady, aby się zaprzyjaźnić musimy się poznać.
W tym roku, jak zawsze postanowiliśmy uczcić ten dzień posadzeniem drzewek w towarzystwie i za pomocą naszych najmłodszych sympatyków i najbardziej zagorzałych przyjaciół lasu. Sadzonki pięknych dębów przekazało Nadleśnictwo Wichrowo.
Pogoda była prawdziwie wiosenna, sprzyjająca w wykonaniu zadania. W znanym zebranym i miejscowym leśnikom miejscu w Lesie Miejskim Olsztyna rośnie nasz las.
W tym dniu zostały również ogłoszone wyniki naszego konkursu „NOWY LAS ZA MAKULATURĘ” i tak zgodnie z decyzją Sądu Konkursowego Zwycięzcą została Szkoła Podstawowa w Pieckach. Już od 1.04.2019 r. rozpoczynamy nową edycję konkursu, którego wyniki ogłosimy ponownie 21.03.2020 roku w „Międzynarodowym Dniu Lasów”, ponieważ chcemy, aby o lesie i jego roli w życiu człowieka pamiętać cały rok a nie tylko w dniu jego święta.
 Olsztyn,2019.03.21
                                                               Tadeusz Pampuch V-ce Przewodniczący Oddziału
                                                               Polskiego Towarzystwa Leśnego w OlsztynieObchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Kole PTL przy Nadleśnictwie Wipsowo
Opublikowano: 14.01.2019

Sprawozdanie z działalności Koła PTL przy Nadleśnictwie Wipsowo w zakresie obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę


W dniu 22 października 2018 roku członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Wipsowo wraz z dziećmi, młodzieżą, dyrekcją oraz kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół w Barczewie posadzili drzewa i krzewy w otoczeniu budynków szkoły dla upamiętnienia rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Akcję sadzenia drzew i krzewów uświetniły najmłodsze dzieci z klasy pierwszej , które przygotowały program artystyczny nawiązujący do obchodów „Dnia Drzewa”Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Kole PTL przy Nadleśn. Stare Jabłonki
Opublikowano: 14.01.2019

Sprawozdanie z działalności Koła PTL przy Nadleśnictwie Stare Jabłonki w zakresie obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę


Dla uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Stare Jabłonki wraz z pozostałymi pracownikami Nadleśnictwa oraz mieszkańcami wsi Stare Jabłonki założyli „Skwer Niepodległości” na gruncie Lasów Państwowych o powierzchni około 8 arów, położonym w centrum wsi Stare Jabłonki. Uroczyste posadzenie 31 krzewów rodzimych gatunków oraz odsłonięcie pamiątkowego głazu odbyło się 17 kwietnia 2018 roku. Uroczystość poprowadził Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare Jabłonki, członek Koła PTL Pan Ryszard Grzywiński.
W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście, m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Zastępca Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wójt Gminy Ostróda, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Starych Jabłonkach, Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Starych Jabłonkach i Idzbarku, Dyrektor Przedszkola w Starych Jabłonkach, Dyrektor Hotelu „Anders” w Starych Jabłonkach, Sołtys wsi Stare Jabłonki, Sołtys wsi Kątno.
Relacja z uroczystości została zaprezentowana w 8 odcinku miniserialu „Las – dobre sąsiedztwo” na antenie TVP Olsztyn oraz na kanale YouTube. Ponadto, w „Gazecie Ostródzkiej” został umieszczony artykuł związany z tym wydarzeniem.
Skwer będzie służył lokalnej społeczności oraz turystom jako miejsce spotkań i odpoczynku.Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Kole PTL przy Nadleśnictwie Olsztynek
Opublikowano: 14.01.2019

Sprawozdanie  z obchodu 100-lecia odzyskania niepodległości w  Nadleśnictwie Olsztynek


Pracownicy Nadleśnictwa Olsztynek z inicjatywy kół Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, działających przy naszym Nadleśnictwie, przy wsparciu członków Koła Łowieckiego „Drwęca”, posadzili łącznie 4500 sztuk sadzonek dębu szypułkowego. Uroczyste sadzenie dębów odbyło się w dniu 8.11.2018 r. na terenie Leśnictwa Durąg. W ten sposób uczciliśmy tę wyjątkową dla naszego kraju i obywateli rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. Sadzenie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem

Olsztynek, 4.12.2018 r.
Jarosław Opas