Seminarium nt. „Brzoza jako gatunek pielęgnacyjny i główny w drzewostanach”.
Opublikowano: 25.06.2019

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego zorganizował w dniu 26 kwietnia seminarium nt. „Brzoza jako gatunek pielęgnacyjny i główny w drzewostanach”.


             Część referatowa odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa Bartoszyce. Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTL p. Paweł Artych, on też wygłosił słowo wstępne charakteryzujące zakres tematyczny seminarium. p. Zygmunt Zbigniew Pampuch – nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce w swoim referacie scharakteryzował brzozę w kontekście jej wielorakich walorów ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki.  
        Z referatem prezentującym literaturę przedmiotu i poglądy naukowe na temat brzozy wystąpił p. Tadeusz Pampuch – emerytowany naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Olsztynie, natomiast rolę brzozy w planowaniu urządzeniowym przedstawił p. Włodzimierz Serwiński – dyrektor Olsztyńskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu. Część referatową zakończyło wystąpienie p. Marzeny Sikorskiej z Wydziału Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na temat udziału i roli brzozy w ekosystemach  leśnych w ramach olsztyńskiej RDLP.
            Część terenowa odbyła się na terenie Leśnictwa Sokołów, gdzie już na konkretnych przykładach kontynuowano dyskusję. W seminarium uczestniczyli członkowie PTL i pozostałe osoby zainteresowani tą tematyką, reprezentujące większość nadleśnictw RDLP w Olsztynie.Zadanie Konkursowe „Szukamy zimorodka (Alcedo atthis) na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Opublikowano: 24.06.2019

Zadanie Konkursowe „Szukamy zimorodka (Alcedo atthis) na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego” 2017-18 - Wykonane


Zadanie Konkursowe „Szukamy zimorodka (Alcedo atthis) na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego” 2017-18 - Wykonane

Głównymi wykonawcami pierwszej edycji tego zadania byli leśnicy w liczbie ok.150 osób - Członkowie Ligi Ochrony Przyrody z Oddziałów LOP Okręgu Warmińsko-Mazurskiego oraz Członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Olsztynie. Całość zadania była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Na szczególne wyróżnienie w tych działaniach zasłużyli leśnicy nadleśnictw: Bartoszyce, Młynary, Górowo Iławeckie, Orneta i Strzałowo.
 Zgodnie z założeniami, zadnie wykonano w postaci stwierdzenia obecności zimorodka lub zimorodków w określonym miejscu, opisując zdarzenie z podaniem lokalizacji (współrzędne) miejsca stwierdzenia ptaka lub ptaków i na miarę posiadanych możliwości sprzętowych z dokumentacją zdjęciową.
Uzyskano - maksymalnie dokładaną znajomości około zaewidencjonowanych 40 miejsc występowania zimorodka (zimorodków), bardzo przywiązanego do jednego miejsca. Pozwoli to na podjęcie ewentualnych działań ochronnych w sytuacji zagrożenia, szczególnie miejsc lęgowych. Miejsca obecności zimorodków wyszukała grup 24 osób, których już dzisiaj można uznać za specjalistów dużo wiedzących o zimorodku. Szukano głównie na obszarach Natura 2000 – Ostoja Warmińska, Puszcza Piska, Ostoja Rzeka Pasłęka. Działanie to pozwoliło, na poznanie przez kilkudziesięciu miłośników przyrody, bardziej dokładnie biologii tych pięknych ptaków, opisywanych już w mitologii greckiej.  Wyprawy do obserwacji zimorodków pozwoliły również na obserwację innych gatunków ptaków siedlisk wodno-błotnych, co w konsekwencji przyczyni się do edukacji ekologicznej wielu ludzi nie tylko entuzjastów zimorodka, w poznawaniu ojczystej przyrody. Pozwoli też, na uzyskanie wiedzy o liczebności populacji zimorodka na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz ewentualnych uwag, co do rodzajów zagrożeń miejsc bytowania zimorodków i możliwości podjęcia bardziej szczegółowej czynnej ochrony tego gatunku.
Zimorodka spotykano na rzece Krutyni o szczególnym nasileniu spływów kajakowych. Co wskazuje, że potrafi on tolerować obecność człowieka z całą jego działalnością jak wyżej wymieniona, i to w bardzo dużym nasileniu. Spopularyzowanie wiedzy wśród możliwie największej liczby obserwatorów o sposobach odżywiania się i miejsc bytowania, tego już coraz bardziej zagrożonego wyginięciem pięknego ptaka, może ograniczyć działania człowieka niszczące jego naturalne środowisko. Pozwoli też, na podniesienie specjalistycznej wiedzy przyrodniczej u starszych osób, które przystępują do tych działań, a u najmłodszych obserwatorów wykształcenie nawyków w obserwowaniu przyrody, nie tylko przy komputerze. Kolejna edycja konkursowych obserwacji w trakcie.
                                        Tadeusz Pampuch V-ce Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Olsztynie
 10 października - Światowy Dzień Drzewa
Opublikowano: 24.06.2019

W tym roku Dzień ten z grupą dzieciaków z przedszkoli miejskich nr 24 i 39 w Olsztynie, obchodziliśmy w lesie miejskim Olsztyna na Jakubowie. Lasie, który jest częścią pięknego Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”.


10 października Światowy Dzień Drzewa
W tym roku Dzień ten z grupą dzieciaków z przedszkoli miejskich nr 24 i 39 w Olsztynie, obchodziliśmy w lesie miejskim Olsztyna na Jakubowie. Lasu, który jest częścią pięknego Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”.
Pogoda była świetna, humory dopisywały. No i powitał piękny las w odświętnej jesiennej kolorowej szacie. W tym dniu patrzyliśmy jakoś inaczej na nasze drzewa i rzeczywiście były one inne jak zawsze. Takie uroczyste, jakby czekające na nasze życzenia i w podzięce przekazując nam swoje wszystko to, co każdego dnia nie tylko od święta dają nam i dla całego środowiska, w którym żyjemy.
Dzieci słuchały i mówiły z przekonaniem i wiedzą. Nasze lasy są domem dla ponad 65% dziko żyjących w Polsce gatunków roślin i zwierząt. Drzewa dostarczają tlen, którym oddychamy nie mówiąc o drewnie, z którego zbudowane jest nawet nasze łóżeczko. A leśne powietrze nasycone olejkami eterycznymi dwustoletnich sosen to za darmo lecznicza inhalacja naszego układu oddechowego i nie tylko. O tym wszystkim, o czym mówię, opowiadały nam dorosłym również nasze genialne przedszkolaki, łącznie ze składanymi życzeniami. Odwiedziliśmy nasze dęby posadzone z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę. Posadzonych 21.03. w Międzynarodowym Dniu Lasów.
Przy dębach dowiedzieliśmy się, że sójki są największymi sprzymierzeńcami leśnika w ich sadzeniu. Po prostu, zbierają żołędzie i chowają je w różnych miejscach, jako swoje zapasy do zjedzenia w zimie. Potem o wielu z nich zapominają i w tych miejscach wyrastają z żołędzi dęby. Na potwierdzenie tego, wielu z nas mogło zobaczyć przelatujące obok nas te piękne ptaki. Zresztą, jak wiemy one zawsze pilnują lasu i jak się pokazuje nieznany im „obiekt” donośnym głosem ostrzegają mieszkańców lasu.
Dzieci wytropiły w wielu miejscach obecność dzików po śladach ich bytowania i pozostawionych tropach. Zobaczyły również stosy gałęzi, które zostały specjalnie wyłożone, jako miejsca ukrycia się na okres zimy np. jeża, żabek czy nawet zajączka. Szkoda, że na miejskich trawnikach nie wykłada się na okres zimy takich schronień czy nie pozostawia się, chociaż po kawałeczku nieskoszonego trawnika, jako miejsca azylu dla różnych zwierząt i kwitnących roślin, aby nasionka się rozsiały.
Seminarium cele i zadania banku PKO, było również bardzo ciekawe. Podobnie jak piękna bajka o KOPCIUSZKU.
Oczywiście nie obyło się bez zabawy na „smoczym torze przeszkód”. Tak przyjemna wędrówka po lesie z dziećmi odbyła się dzięki zaangażowaniu w jej organizację Dyrektorów i Nauczycieli miejskich przedszkoli Olsztyna Nr 24 i 39, Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela, Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Warmińsko – Mazurskiego i Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Olsztynie.

 Tadeusz Pampuch V-ce Przewodniczący Oddziału
  Polskiego Towarzystwa Leśnego w Olsztynie
 
                                                               Olsztyn, 10.10.2018 r.
  Pierwszy dzień wiosny - Międzynarodowy Dzień Lasów
Opublikowano: 24.06.2019

Pierwszy dzień wiosny - Międzynarodowy Dzień Lasów. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2012 roku. Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów 2019, towarzyszy hasło:  ”Lasy i Edukacja". To Święto Lasu kolejny już rok obchodzimy, tak jak cały świat.


Pierwszy dzień wiosny - Międzynarodowy Dzień Lasów.

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2012 roku. Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów 2019, towarzyszy hasło:  ”Lasy i Edukacja". To Święto Lasu kolejny już rok obchodzimy, tak jak cały świat. My świętujemy jak zawsze z naszymi najmłodszymi Przyjaciółmi Lasu z przedszkoli i szkół w towarzystwie: Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela, Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Wspólnie z naszymi partnerami Członkami i Sympatykami w tym między innymi ze Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, leśnikami Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie i Lasu Miejskiego w Olsztynie.  Oczywiście, jak każdego roku nie zabrakło pięknych życzeń od Pana Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza, które wręczała nam V-ce Prezydent Pani Ewa Monika Kaliszuk, życzenia otrzymał również Pana Mariusza Orzechowskiego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie.
W  tak uroczystym dniu, za Szczególne Zaangażowanie w Realizacji Zadań Poznawania i Rozumienia Lasów – Decyzją Kapituły nadano Tytuł „PRZYJACIEL LASU” – Przedszkolom Miejskim Olsztyna NR: 1,29,13,19 i 24 oraz „Promyczek”; Szkołom Podstawowym: NR 15 i „Piątka” w Olsztynie oraz w Biesalu i Tereszewie. Tytuł ten otrzymali również: Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie i Olsztyńska Szkoła Wyższa - Centrum Postawy Ciała.
Ważnym punktem spotkania najmłodszych były również warsztaty z wiedzy o lesie, w myśl zasady, aby się zaprzyjaźnić musimy się poznać.
W tym roku, jak zawsze postanowiliśmy uczcić ten dzień posadzeniem drzewek w towarzystwie i za pomocą naszych najmłodszych sympatyków i najbardziej zagorzałych przyjaciół lasu. Sadzonki pięknych dębów przekazało Nadleśnictwo Wichrowo.
Pogoda była prawdziwie wiosenna, sprzyjająca w wykonaniu zadania. W znanym zebranym i miejscowym leśnikom miejscu w Lesie Miejskim Olsztyna rośnie nasz las.
W tym dniu zostały również ogłoszone wyniki naszego konkursu „NOWY LAS ZA MAKULATURĘ” i tak zgodnie z decyzją Sądu Konkursowego Zwycięzcą została Szkoła Podstawowa w Pieckach. Już od 1.04.2019 r. rozpoczynamy nową edycję konkursu, którego wyniki ogłosimy ponownie 21.03.2020 roku w „Międzynarodowym Dniu Lasów”, ponieważ chcemy, aby o lesie i jego roli w życiu człowieka pamiętać cały rok a nie tylko w dniu jego święta.
 Olsztyn,2019.03.21
                                                               Tadeusz Pampuch V-ce Przewodniczący Oddziału
                                                               Polskiego Towarzystwa Leśnego w OlsztynieObchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Kole PTL przy Nadleśnictwie Wipsowo
Opublikowano: 14.01.2019

Sprawozdanie z działalności Koła PTL przy Nadleśnictwie Wipsowo w zakresie obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę


W dniu 22 października 2018 roku członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Wipsowo wraz z dziećmi, młodzieżą, dyrekcją oraz kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół w Barczewie posadzili drzewa i krzewy w otoczeniu budynków szkoły dla upamiętnienia rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Akcję sadzenia drzew i krzewów uświetniły najmłodsze dzieci z klasy pierwszej , które przygotowały program artystyczny nawiązujący do obchodów „Dnia Drzewa”