Seminarium naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
Opublikowano: 25.06.2019

06.06.2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Olsztyn.


Wśród zaproszonych gości, obecni byli m.in.: Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, pełnomocnik wojewody warmińsko – mazurskiego Jarosław Babalski, przedstawiciel marszałka woj. warmińsko – mazurskiego Jolanta Piotrowska, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Włodzimierz Serwiński oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem srebrnych odznak Polskiego Towarzystwa Leśnego dla zasłużonych członków.  Paweł Artych, Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie odczytał adres od Janusza Dawidziuka, Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. Następnie zaprezentowano referaty okolicznościowe. Temat „Drzewa i las w dawnych Prusach w aspekcie kulturowym i gospodarczym” przedstawił dr Cezary Tryk. „Duchowość, a przyroda. Jak odzyskać zachwyt nad pięknem świata” omówił rektor seminarium ks. kanonik dr Hubert Tryk. Na zakończenie  prof. UWM dr hab. Jakub Borkowski poruszył najistotniejsze aspekty związane z tematem „Ochrona przyrody w środowisku Leśnym”.
Po prelekcjach przyszła pora na wspólne sadzenie drzew w ramach uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Posadzono 5 lip, które pochodziły z nasion poświęconych przez papieża Franciszka podczas ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników do Watykanu.
Zanim przystąpiono do sadzenia, Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński  oraz  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski podpisali certyfikat zawierający informację odnośnie pochodzenia posadzonych drzew.Sprawozdanie z uroczystego otwarcia ścieżki historycznej „Uroczysko Kieraj”.
Opublikowano: 25.06.2019

W dniu 07 czerwca 2019 roku miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki historycznej „Uroczysko Kieraj” w Nadleśnictwie Jagiełek.


W dniu 07 czerwca 2019 roku miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki historycznej „Uroczysko Kieraj” w Nadleśnictwie Jagiełek. W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP Jerzy Gosiewski,  Dyrektor RDLP w Olsztynie Pan Mariusz Orzechowski,  Starosta olsztyński Pan Andrzej Abako, Wójt gminy Stawiguda Pan Michał Kontraktowicz, Przewodniczący Oddziału Regionalnego PTL w Olsztynie Pan Paweł Artych, Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Pan Krzysztof Kierski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie Pani Krystyna Porębska, Pan Robert Klawikowski ze Stowarzyszenia Majdy-Kręsk, nadleśniczowie oraz młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie.
Po odsłonięciu kamienia pamiątkowego zaproszeni goście wraz z młodzieżą wzięli udział w przejażdżce  rowerami po nowo otwartej ścieżce. Na zakończenie przygotowany został piknik edukacyjny, na którym nie zabrakło wystawy, zabaw oraz pogadanek związanych z naszą tradycją, kulturą oraz historią.Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie.
Opublikowano: 25.06.2019

W dniu 1 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie.


Szkoła Podstawowa nr 15 od wielu lat współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie oraz olsztyńskim Oddziałem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Przy okazji uroczystości, którą swoją obecnością uświetnili min. Posłowie na Sejm: Pani Iwona Arent oraz Pan Paweł Papke, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, z inicjatywy Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Oddziale BULiGL w Olsztynie została posadzona pamiątkowa lipa. Posadzenie lipy, której nadano imię „Niepodległość” wpisuje się w inicjatywę Polskiego Towarzystwa Leśnego upamiętnienia tym sposobem jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości uczestniczył także Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie Pan Paweł Artych.
Przewodniczący Koła PTL przy BULiGL w Olsztynie, Dyrektor Oddziału Włodzimierz Serwiński wyraża podziękowanie za umożliwienie realizacji tej pięknej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego Pani Barbarze Bogacz – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie oraz nadleśnictwom: Nadleśnictwu Olsztynek – za lipę wyhodowaną na szkółce tegoż Nadleśnictwa z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka w 2017 roku i Nadleśnictwu Olsztyn, za wielkie wsparcie logistyczne przy organizacji tego przedsięwzięcia.Seminarium nt. „Brzoza jako gatunek pielęgnacyjny i główny w drzewostanach”.
Opublikowano: 25.06.2019

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego zorganizował w dniu 26 kwietnia seminarium nt. „Brzoza jako gatunek pielęgnacyjny i główny w drzewostanach”.


             Część referatowa odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa Bartoszyce. Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTL p. Paweł Artych, on też wygłosił słowo wstępne charakteryzujące zakres tematyczny seminarium. p. Zygmunt Zbigniew Pampuch – nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce w swoim referacie scharakteryzował brzozę w kontekście jej wielorakich walorów ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki.  
        Z referatem prezentującym literaturę przedmiotu i poglądy naukowe na temat brzozy wystąpił p. Tadeusz Pampuch – emerytowany naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Olsztynie, natomiast rolę brzozy w planowaniu urządzeniowym przedstawił p. Włodzimierz Serwiński – dyrektor Olsztyńskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu. Część referatową zakończyło wystąpienie p. Marzeny Sikorskiej z Wydziału Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na temat udziału i roli brzozy w ekosystemach  leśnych w ramach olsztyńskiej RDLP.
            Część terenowa odbyła się na terenie Leśnictwa Sokołów, gdzie już na konkretnych przykładach kontynuowano dyskusję. W seminarium uczestniczyli członkowie PTL i pozostałe osoby zainteresowani tą tematyką, reprezentujące większość nadleśnictw RDLP w Olsztynie.Zadanie Konkursowe „Szukamy zimorodka (Alcedo atthis) na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Opublikowano: 24.06.2019

Zadanie Konkursowe „Szukamy zimorodka (Alcedo atthis) na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego” 2017-18 - Wykonane


Zadanie Konkursowe „Szukamy zimorodka (Alcedo atthis) na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego” 2017-18 - Wykonane

Głównymi wykonawcami pierwszej edycji tego zadania byli leśnicy w liczbie ok.150 osób - Członkowie Ligi Ochrony Przyrody z Oddziałów LOP Okręgu Warmińsko-Mazurskiego oraz Członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Olsztynie. Całość zadania była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Na szczególne wyróżnienie w tych działaniach zasłużyli leśnicy nadleśnictw: Bartoszyce, Młynary, Górowo Iławeckie, Orneta i Strzałowo.
 Zgodnie z założeniami, zadnie wykonano w postaci stwierdzenia obecności zimorodka lub zimorodków w określonym miejscu, opisując zdarzenie z podaniem lokalizacji (współrzędne) miejsca stwierdzenia ptaka lub ptaków i na miarę posiadanych możliwości sprzętowych z dokumentacją zdjęciową.
Uzyskano - maksymalnie dokładaną znajomości około zaewidencjonowanych 40 miejsc występowania zimorodka (zimorodków), bardzo przywiązanego do jednego miejsca. Pozwoli to na podjęcie ewentualnych działań ochronnych w sytuacji zagrożenia, szczególnie miejsc lęgowych. Miejsca obecności zimorodków wyszukała grup 24 osób, których już dzisiaj można uznać za specjalistów dużo wiedzących o zimorodku. Szukano głównie na obszarach Natura 2000 – Ostoja Warmińska, Puszcza Piska, Ostoja Rzeka Pasłęka. Działanie to pozwoliło, na poznanie przez kilkudziesięciu miłośników przyrody, bardziej dokładnie biologii tych pięknych ptaków, opisywanych już w mitologii greckiej.  Wyprawy do obserwacji zimorodków pozwoliły również na obserwację innych gatunków ptaków siedlisk wodno-błotnych, co w konsekwencji przyczyni się do edukacji ekologicznej wielu ludzi nie tylko entuzjastów zimorodka, w poznawaniu ojczystej przyrody. Pozwoli też, na uzyskanie wiedzy o liczebności populacji zimorodka na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz ewentualnych uwag, co do rodzajów zagrożeń miejsc bytowania zimorodków i możliwości podjęcia bardziej szczegółowej czynnej ochrony tego gatunku.
Zimorodka spotykano na rzece Krutyni o szczególnym nasileniu spływów kajakowych. Co wskazuje, że potrafi on tolerować obecność człowieka z całą jego działalnością jak wyżej wymieniona, i to w bardzo dużym nasileniu. Spopularyzowanie wiedzy wśród możliwie największej liczby obserwatorów o sposobach odżywiania się i miejsc bytowania, tego już coraz bardziej zagrożonego wyginięciem pięknego ptaka, może ograniczyć działania człowieka niszczące jego naturalne środowisko. Pozwoli też, na podniesienie specjalistycznej wiedzy przyrodniczej u starszych osób, które przystępują do tych działań, a u najmłodszych obserwatorów wykształcenie nawyków w obserwowaniu przyrody, nie tylko przy komputerze. Kolejna edycja konkursowych obserwacji w trakcie.
                                        Tadeusz Pampuch V-ce Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Olsztynie