Uroczystość nadania imienia Polskiego Towarzystwa Leśnego ścieżce przyrodniczej
Opublikowano: 15.06.2016

Po Szkole Podstawowej w Grzędzie oraz Arboretum w Nadleśnictwie Kudypy, już trzeci obiekt w RDLP Olsztyn przybrał imię Polskiego Towarzystwa Leśnego

Autor: Andrzej Sobania


Po Szkole Podstawowej w Grzędzie (Nadl. Bartoszyce) oraz Arboretum w Nadleśnictwie Kudypy, już trzeci obiekt w RDLP Olsztyn przybrał imię Polskiego Towarzystwa Leśnego.

       W dniu 03  czerwca 2016 r. na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w RDLP Olsztyn odbyła się uroczystość nadania imienia Polskiego Towarzystwa Leśnego ścieżce przyrodniczej wokół Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w miejscowości Ameryka koło Olsztynka.

        Uroczystość poprzedziło seminarium pt „Koncepcja edukacyjnego i turystycznego zagospodarowania lasów przy obiektach leczniczych – ścieżka przyrodnicza wokół Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci". Referat tytułowy przedstawili Bożena Przesław – Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek i jednocześnie inicjatorka powstania ścieżki oraz nadania jej imienia PTL oraz Włodzimierz Serwiński – Dyrektor BULiGL w Olsztynie. Referat towarzyszący pt „Ochrona przyrody a gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej” wygłosił Jan Łukaszewicz – sekretarz ZG PTL.
 
        Uroczyste otwarcie, połączone z przecięciem wstęgi, zaszczycili swoją obecnością: Dyrektor RDLP w Olsztynie Pani Małgorzata Błyskun, Przewodniczący PTL prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Sekretarz PTL dr inż. Jan Łukaszewicz, Przewodniczący PTL oddział w Olsztynie Pan Paweł Artych, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce dr inż. Roman Lewandowski oraz Przewodniczący Rady Społecznej przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla dzieci w Ameryce Pan Alferd Szlaski, a także korpus nadleśniczych, przewodniczący kół PTL i zaproszeni goście.

       Ścieżka przyrodnicza im. Polskiego Towarzystwa Leśnego składa się z trzech tras o różnej długości  (niebieskiej, żółtej i czerwonej). Ścieżka to odzew na potrzeby małych pacjentów szpitala jak również mieszkańców okolicznych miejscowości. Mały i duży znajdzie coś dla siebie, czy to edukacyjny plac zabaw, czy też przykłady ćwiczeń jogi lub trasy do nordic walking.

      Seminarium "Zagospodarowanie powierzchni po huraganowych"
Opublikowano: 12.02.2016

Seminarium pt. „Zagospodarowanie powierzchni po huraganowych”


W październiku 2015 r. Zarząd Oddziału zorganizował Seminarium pt. „Zagospodarowanie powierzchni po huraganowych”, połączone z wyjazdowy posiedzeniem Zarządu Oddziału, którego gospodarzem było Koło PTL przy Nadleśnictwie Wipsowo. Po powitaniu zebranych, Przewodniczący Oddziału Kol. Paweł Artych poinformował o powstaniu Koła PTL przy BUL i GL w Olsztynie. Jednocześnie wręczył nowym Członkom PTL obecnym na spotkaniu legitymacje członkowskie i odznaki naszego Towarzystwa. Dlaczego ten temat? – coraz częściej występują zjawiska anomalii pogodowych, między innymi w postaci huraganowych wiatrów powodujących szkody w lasach o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponad regionalnym. Do usuwania ich skutków i zagospodarowania zniszczonych drzewostanów powinniśmy być zawsze przygotowani. Dlatego uznano za bardzo celowe doskonalenie wiedzy, tak w teorii jak i praktyce na tematy związane z zapobieganiem szkodom wyrządzanym przez szkodliwe czynniki abiotyczne oraz minimalizowanie ich negatywnych skutków dla lasu. Głównie, przez właściwe zorganizowanie usuwania powalonych mas drewna, odpowiednie jego zagospodarowanie i odnawianie zniszczonych powierzchni. W części teoretycznej, przedstawiono referat „ Zagospodarowanie drzewostanów po huraganowych w Nadleśnictwie Wipsowo” – Kol. Wojciech Matuszak – temat dotyczył rozmiaru szkód spowodowanych siłą wyższą w wymiarze lokalnym, jakie wyrządził huragan w lipcu 2011 r. oraz działań nadleśnictwa w ich usuwaniu i zagospodarowaniu uszkodzonych powierzchni. Zjawiska klęskowe spowodowane siłą wyższą w drzewostanach o znaczeniu regionalnym na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie, w ostatnim siedemdziesięcioleciu przedstawili Kol. Kol. Paweł Artych i Tadeusz Pampuch w referacie „Zjawiska klęskowe na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na przestrzeni półwiecza”. Szczególną uwagę poświęcono tu rozmiarowi szkód, jakie huraganowe wiatry w listopadzie 1981 r i marcu 1983 r. wyrządziły głównie w drzewostanach świerkowych RDLP. Podkreślono, że spowodowały one wówczas w praktyce, rozpad litych świerczyn. Na wiele wówczas zniszczonych powierzchni świerczyn nie powróciły już monolity świerkowe. Powierzchnie po huraganowe zostały odnowione gatunkami zgodnie z wymaganiami siedliskowymi. W części terenowej nadleśnictwo przedstawiło sposoby zagospodarowania powierzchni po huraganowych, które zebrani ocenili, jako wzorcowe i godne naśladowania. Łącznie z zaprezentowanymi metodami uratowania powalonego przez potężną wichurą z lipca 2011 r. ponad 300 letniego cisa, który został finalistą ogólnokrajowego konkursu „Drzewo Roku 2014”, jako „Cis z wolą Życia”.
Nowa witryna internetowa Oddziału
Opublikowano: 26.01.2016

Od stycznia 2016 znajdziecie nas w internecie w nowej odsłonie. Zachęcamy członków Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Olsztynie do współtworzenia działu "Aktualności". Przesyłajcie nam informacje dotyczące działalności "Pro Bono Silvae -dla dobra lasu".


Mamy nadzieję, że internauci znajdą na łamach tej witryny wiele ciekawych informacji. W menu "Nasz oddział" znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszego Oddziału PTL. Można z tego miejsca również pobrać deklarację członkowską.